ร่วมงานกับเรา

 รับสมัครงานด่วน!!
ช่างเทคนิค 5 อัตรา

 คุณสมบัติ

  เพศชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. – ปวส.
  มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป
  สามารถทำงานเป็นกะได้
  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  สามารถใช้งานโปรแกรม Ms – Office ได้
  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด คุณสิรานี ดาขุนทด
 084-0077046    siranee.d@singhyim.com


เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต 5 อัตรา

 คุณสมบัติ

  ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ปวส.ในสาขาเครื่องจักรกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์การทำงานทางด้านวิศวกรรมในโรงงานขนาดกลางหรืออุตสาหกรรมหนัก ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้บ้าง
  สามารถใช้งานโปรแกรม Ms – Office ได้
  มีความสม่ำเสมอในการทุ่มเทความพยายามให้งานบรรลุตามเป้าหมาย
  สามารถเข้างานเป็นกะได้
  มีความสามารถในการบริหารลูกทีมให้ตอบสนองกับแผนงานที่วางไว้ |

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสิรานี ดาขุนทด   084-0077046     siranee.d@singhyim.com 
Powered by MakeWebEasy.com