Blog

#มันเส้นสะอาดเต๋า โดย #กรมการค้าต่างประเทศ DFT Cr. บริษัท สิงห์ยิ้มอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด

มันเส้นสะอาด​(เต๋า)​ เกรดพรีเมี่ยม

มันเส้นสะอาด​(เต๋า)​ เกรดพรีเมี่ยม

มันเส้นสะอาด​(เต๋า)​ เกรดพรีเมี่ยม

ปุ๋ยสิงห์ยิ้มออกบูธงานของดีเมืองแปดริ้ว

ปุ๋ยอินทรีย์สิงห์ยิ้ม สูตร คุณภาพสูง เพิ่มผลผลิต

สะอาด​ปราศจากสิ่งปลอมปน เจ้าแรก​ หนึ่งเดียวในไทย

บริษัท ในกลุ่มสิงห์ยิ้ม นำเก้าอี้ จำนวน 100 ตัว และโต๊ะเอนกประสงค์ มอบให้กับเกษตรอำเภอแปลงยาว

Agrinno ตอบโจทย์ให้กับการเกษตรไทย

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ "โครงการส่งเสริมปลูกมันสำปะหลัง" และ "โครงการรับซื้อมันสำปะหลัง" ณ ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ร่วมกับเกษตรอำเภอ ณ เทศบาลตำบลหัวถนน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

บริษัท สิงห์ยิ้มอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด เปิดรับซื้อมันปะหลังทุกวัน!!! ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

แปลงทดลองนำร่อง "โครงการส่งเสริมการปลูก" แปลง "ป้าอรชร" ผู้ใหญ่ใจดี ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

แปลงทดลองนำร่อง "โครงการส่งเสริมการปลูก" แปลง "ป้าอรชร" ผู้ใหญ่ใจดี ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท สิงห์ยิ้มอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด เปิดรับซื้อมันปะหลังทุกวัน!!! ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมปลูกมันสำปะหลัง และโครงการรับซื้อมันสำปะหลังกับเกษตรกรรายใหญ่ บ้านแปลงกระถิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ลงพื้นที่ตรวจสภาพดิน เตรียมทำแปลงทดลอง "ปลูกมันสำปะหลังร่วมกับเกษตรกร" หมู่ 9 บ้านหนองจอก อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

“โครงการรับซื้อมันสำปะหลัง” “อยากเห็นเกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

Powered by MakeWebEasy.com