ขยายเพิ่มกำลังการผลิตโรงอบมันเส้นสะอาด(เต๋า)

Last updated: Oct 21, 2020  |  85 จำนวนผู้เข้าชม  |  Blog

ขยายเพิ่มกำลังการผลิตโรงอบมันเส้นสะอาด(เต๋า)

บริษัท สิงห์ยิ้มอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด เร่งดำเนินการปรับปรุงอาคาร รองรับกำลังการผลิตมันเส้นสะอาด (เต๋า) จำนวน 5,000 ต่อเดือน เพื่อให้ผลิตสินค้าได้ทันกับความต้องการของลูกค้า และในปี 2564 จะสามารถเดินเครื่องผลิตมันเส้นสะอาด (เต๋า) ได้เต็มกำลัง 

ผู้บริหารได้เล็งเห็นอุตสาหกรรมการเกษตรมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก จะช่วยยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับเกษตรกรไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืน 

สิงห์ยิ้มอุตสาหกรรมการเกษตร แบบครบวงจร

Powered by MakeWebEasy.com