ลงพื้นที่ตรวจสภาพดิน เตรียมทำแปลงทดลอง

Last updated: 7 มี.ค. 2565  |  460 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ลงพื้นที่ตรวจสภาพดิน เตรียมทำแปลงทดลอง

          ลุยต่อเนื่อง ผู้บริหารและทีมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังสิงห์ยิ้มลงพื้นที่สำรวจแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกมันสำปะหลังแปลงทดลอง เป็นตัวอย่างนำร่องให้กับกลุ่มเกษตรกรมันสำปะหลังได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นก่อนเริ่มเตรียมแปลง และพร้อมนำความรู้ด้านวิชาการ
"วิธีการเพาะปลูกมันสำปะหลัง เพิ่ม %แป้ง และเพิ่มผลผลิต" ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหนึ่งเดียว
มาส่งเสริมให้กับเกษตรกรไทย

#ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง #ยั่งยืนด้วยเกษตรอินทรีย์
#ปลูกมันสำปะหลังกับสิงห์ยิ้ม"

Powered by MakeWebEasy.com